Integritetspolicy

Ambrozia värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.
Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Ambrozia samlar in och hur denna används. Vi respekterar din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter och detta innebär t.ex. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd. Att följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd är självklart vår målsättning.

Genom att godkänna policyn på hemsidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan AMBROZIA, org. nr 559399-0483, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna genomföra våra förpliktelser mot dig på bästa sätt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för respektive ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna som är möjligt.

Hur används dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ge dig så bra service som möjligt och genomföra våra förpliktelser mot dig i form av bl.a beställning, leverans av dina varor, information och uppföljning av köp. Vi kan också komma att behöva dina personuppgifter för att uppfylla rådande lagar och regler, genomföra kund och marknadsanalyser i syfte med förbättring av hemsidan, identifikation, statistiska ändamål och förse dig med relevanta erbjudanden via e-post i form av nyhetsbrev.
Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring och nyhetsbrev mot dig som kund.

Dina personuppgifter delar vi enbart med företag som, till vår hjälp, tillhandahåller betalningslösningar (bl.a Klarna), leverans av dina produkter, marknadsföringsrelaterade tjänster för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden i form av nyhetsbrev, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Detta för att kunna genomföra våra förpliktelser mot dig som kund och leverera bra service.

Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften. Att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter delas med tredje part.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

I möjligaste mån låter vi dig acceptera villkor för personuppgifter innan vi börjar att hantera dina uppgifter. Vi får tillgång till dina personuppgifter som du lämnat till oss på följande sätt:

– Uppgifter som du tillhandahåller och som vi får i samband med köp.
– Uppgifter som vi får när du kontaktar oss via kundtjänst, söker anställning hos oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.
– Uppgifter vi samlat in på webbplatsen genom Cookies.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund och bara där det behövs för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund. Här följer exempel på de personuppgifter som vi behandlar:

– Namn
– Adress
– Telefonnummer
– E-postadress
– Kön

Cookies

På Ambrozia webbplats används enbart cookies för att du som kund ska få en bättre användarupplevelse. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare återbesök på den aktuella webbplatsen. Ambrozia använder cookies för att bl.a se statistik kring hur våra kunder använder ambrozia.se. Detta i sitt syfte för att hela tiden kunna förbättra och förenkla vår site för en bättre och smidigare användarupplevelse för våra kunder. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter.
Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet “Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att skydda och hålla de personuppgifter vi samlat in i säkert förvar så har vi vidtagit säkerhetsåtgärder och säkerhetsrutiner, samt tekniska åtgärder. Vi använder oss av bl.a SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. Även val av leverantörer görs med stor noggranhet så att dessa företag är anpassade och följer den nya lagen Dataskyddsförordningen, GDPR som träffe i kraft 25 maj 2018.
Dina uppgifter delas enbart med företag som är till vår hjälp som tillhandahåller betallösningar (bl.a Klarna), leverans av dina produkter, IT-relaterade tjänster, t.ex lagring och underhåll, marknadsföringsrelaterade tjänster för hantering av utskick och erbjudanden i form av nyhetsbrev. Vill säga, företag som behövs för att vi på Ambrozia ska kunna genomföra våra förpliktelser mot dig som kund när det kommer till att leverera bra service och vid köp av våra produkter.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas och bevaras enbart så länge som de är relevanta och nödvändigt för att fullgöra Ambrozia förbliktelser mot dig som kund, d.v.s. genomförande av köp och uppfylla leverans. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Det ska finnas relevanta skäl för oss att få spara en uppgift längre, så vi gallrar våra uppgifter regelbundet för att se till att de är riktiga och aktuella.


– För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt: tre (3) år från ditt senaste köp.
– För marknadsföring och kundtjänstkontakt som baseras på en intresseavvägning: tolv (12) månader från ditt senaste köp.
– För bokföring: sju (7) år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning.

Ändra, radera och granska dina personuppgifter.

– Rätt till radering och begränsning.
Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna vi har om dig blockeras eller raderas, återkalla ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

– Rätt till tillgång.
Du har rätt att en gång per kalenderår, utan avgift, få tillgång till vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha information om den data vi har sparad gällande dig ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på vår hemsida www.ambrozia.se samt innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som använts i kommunikation med Ambrozia). Denna begäran gällande tillgång kan alltså inte skickas per e-post.

– Rätt till ändring.
Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna vi har om dig ändras och rättas. Om dina Personuppgifter ändras, vänligen informera Ambrozia om detta. Ambrozia tar inte ansvarar för problem som uppstår som en följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen. Ambrozia kommer att, på din begäran, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information.

Länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart vår webbplats. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Ambrozia inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicy

Ambrozia förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande för behandlingen, men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information om på www.ambrozia.se eller via e-post (om du angivit det) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.